مهندس حسین میرکبیر

سرپرست مديريت توزيع نيروي برق علي آباد

تاريخ تولد :  -
پست الکترونیکی : 
سوابق : 
-
تلفن : 
01734224499
تحصيلات : 
فوق لیسانس مدیریت دولتی
تلفن همراه : 
-
تخصص : 
-
وب سایت : 
-
فايل الحاقي : 
-

سایر اطلاعات : 

سوابق اجرایی در صنعت برق:

سمت سال
مدیر توزیع نیروی برق بندرگز 93
مدیر دفتر ایمنی و کنترل ضایعات 97
مدیر توزیع نیروی برق علی آباد 99
 

6.1.7.0
V6.1.7.0