دسته بندي اخبار 
بازتاب خبر قطع برق ادارات پرمصرف در شبكه های اجتماعی گلستان
کد خبر : ۱۹۵۷  |  تاريخ وقوع :
 ۱۴۰۱/۰۴/۰۸ 
۰۷:۳۸
همه با هم تلاش برای موفقیت فرراندانمان
کد خبر : ۱۹۵۶  |  تاريخ وقوع :
 ۱۴۰۱/۰۴/۰۸ 
۰۷:۳۵
تعدیل روشنایی قریب به ۳ هزار و یكصد چراغ معابر
کد خبر : ۱۹۵۵  |  تاريخ وقوع :
 ۱۴۰۱/۰۴/۰۸ 
۰۷:۳۲
تعدیل روشنایی قریب به ۳ هزار و یکصد چراغ معابر طی مانور ۶تیر ماه( روز گذشته) در گلستان برای کاهش پیک مصرف انرژی
اخطار به مشتركین پر مصرف
کد خبر : ۱۹۵۴  |  تاريخ وقوع :
 ۱۴۰۱/۰۴/۰۸ 
۰۷:۳۰
صفحه1از10123456...10.بعدي.برو
دسته بندي اخبار 

6.0.15.0
گروه دورانV6.0.15.0