جواد قزلسفلو

مدیریت توزیع نیروی برق مراوه تپه

تاريخ تولد :  -
پست الکترونیکی : 
سوابق : 
-
تلفن : 
01735452274
تحصيلات : 
-
تلفن همراه : 
-
تخصص : 
-
وب سایت : 
-
فايل الحاقي : 
-

سایر اطلاعات : 

سوابق اجرایی در صنعت برق:

سمت سال
کارشناس تجزیه و تحلیل شبکه و ایمنی مینودشت 91
رئیس اداره بهره برداری عملیات مینودشت 91
   

6.1.7.0
V6.1.7.0