مهندس سید احمد موسوی

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان گلستان

تاريخ تولد :  -
پست الکترونیکی : 
سوابق : 
-
تلفن : 
01732244009
تحصيلات : 
فوق لیسانس برق
تلفن همراه : 
-
تخصص : 
-
وب سایت : 
-
فايل الحاقي : 
-

سایر اطلاعات : 

سوابق اجرایی در صنعت برق:

سمت سال
کارشناس کارآموز برق گنبد 1379
کارشناس فنی گنبد 1379
رئیس اداره طرح و نوسازی 1380
رئیس اداره نظارت و ایمنی 1383
مدیر توزیع برق مینودشت 1385
مدیر توزیع برق گنید 1387
مدیر دفتر نظارت بر خدمات مشترکین 1389
مدیر دفتر هیئت مدیره و مدیر عامل 1390
معاون فروش و خدمات مشترکین 1393
معاون مهندسی و نظارت 1399

6.1.7.0
V6.1.7.0