مهندس علی رمضانی

مدیر امور ديسپاچينگ و فوريتهاي برق

تاريخ تولد :  -
پست الکترونیکی : 
سوابق : 
-
تلفن : 
01731840330
تحصيلات : 
فوق لیسانس برق و قدرت
تلفن همراه : 
-
تخصص : 
-
وب سایت : 
-
فايل الحاقي : 
-

سایر اطلاعات : 

سوابق اجرایی در صنعت برق:

سمت سال
رئیس اداره بهره برداری و عملیات شرق 97
سرپرست دفتر تحقیقات 99
مدیر امور دیسپاچینگ و فوریت های برق 1400

فعاليتهاي اصلي ديسپاچينگ و فوريتهاي برق :

-  نظارت بر قطع و وصل و مانو رعمليات جهت تعميرات و بهره برداري شبكه 20 كيلوولت .

-  ارائه راه كارهاي علمي و عملي بمنظور بهره برداري بهينه از شبكه هاي فشارمتوسط از طريق انجام مطالعات شبكه 20 كيلوولت .

-  اخذ خاموشيهاي با برنامه انتقال جهت فيدرهاي 63 و غيره بمنظور اعمال خاموشي و جابجايي بار .

-  نظارت بر انجام امور مربوط به فوريتهاي 121 برق .

6.1.7.0
V6.1.7.0