مهندس محمد علی رجبی

مديردفتر نظارت بر بهره برداري

تاريخ تولد :  -
پست الکترونیکی : 
سوابق : 
-
تلفن : 
01731840310
تحصيلات : 
لیسانس برق و قدرت
تلفن همراه : 
-
تخصص : 
-
وب سایت : 
-
فايل الحاقي : 
-

سایر اطلاعات : 

سوابق اجرایی در صنعت برق:

سمت سال
کارشناس مسئول تجزیه و تحلیل شبکه 91
رئیس گروه مدیریت بحران و پدافند غیر عامل 93
سرپرست دفتر نظارت بر بهره برداری 1400

 

فعاليتهاي اصلي نظارت بر بهره برداري :

- تجزيه و تحليل حوادث به منظور توسعه راهكارهاي پيشگيرانه .

- بكارگيري روشهاي در جهت كاهش خاموشي ها و روشهاي مناسب آشكارسازي عيوب .

-  توسعه روشهاي نظارتي به منظور حصول اطمينان از بكارگيري روشهاي مناسب جهت رسيدگي به خاموشيها و كاهش انرژي تأمين نشده .

-  نظارت بر رعايت دستورالعملها و استانداردهاي بهره برداري .

-  ارتقاء‌ و توسعه عمليات خط گرم در فعاليتهاي بهره برداري در جهت ارتقاء رضايت مشتركين و كاهش انرژيهاي تأمين نشده.

-  نظارت بر روشنايي معابر

-  كنترل و نظارت بر برنامه زمانبندي بازديد و سرويس پستها و شبكه‌هاي فشار متوسط و ضعيف

- نظارت بر حسن انجام كارهاي تعميراتي و سرويس تجهيزات

-  نظارت بر امور برق روستايی

6.1.7.0
V6.1.7.0