مهندس بهرام قائمی

معاون بهره برداري و ديسپاچينگ

تاريخ تولد :  -
پست الکترونیکی : 
سوابق : 
-
تلفن : 
01731840301
تحصيلات : 
فوق لیسانس مهندسی صنایع
تلفن همراه : 
-
تخصص : 
-
وب سایت : 
-
فايل الحاقي : 
شرح وظایف  معاونت بهره برداري وديسپاچينگ.pdf شرح وظایف معاونت بهره برداري وديسپاچينگ.pdf

سایر اطلاعات : 

سوابق اجرایی در صنعت برق:

سمت سال
کارشناس کارآموز  برق گنبد 78
رئیس اداره طرح و نوسازی برق گرگان 79
رئیس اداره بهره برداری برق گرگان 82
مدیر امور برق ترکمن  83
مدیر امور برق کردکوی 85
مدیر برق مدیریت  شرق گرگان 88
معاون بهره برداری و دیسپاچینگ 95

فعاليتهاي معاونت بهره برداري وديسپاچينگ :

- ديسپاچينگ و فوريتهاي 121 

-  نظارت بر بهره برداري 

-  نظارت بر تعمير و نگهداري خطوط و پستها 

-  بازار برق  

-  ايمني وکنترل ضايعات و مديريت بحران 

-   نظارت بر توسعه و نوسازي و اصلاح شبكه 

6.1.7.0
V6.1.7.0