۱- كاربرگ پيشنهاد موضوع هاي كليدي

رديف

عنوان

شرح

۱

موضوع كليدي

طرح تعطيلات و تعميرات دوره اي صنايع

۲

توضيح و توجيه اهميت موضوع

با توجه به مصارف بالاي صنايع و امكان بهينه كردن مصرف برق طرح با همكاري آنان در زمانهاي پانزدهم تيرماه لغايت پانزدهم شهريور اجرا مي شود.

۳

دستگاه مرجع

شركت توزيع برق گلستان

۴

شاخص هاي اندازه گيري

لوازم اندازه گيري

۵

تناوب گزارش دهي

پايان طرح

۶

ملاحظات

 

۲- كاربرگ پيشنهاد موضوع هاي كليدي

رديف

عنوان

شرح

۱

موضوع كليدي

طرح مميزي كليه ادارات دولتي سطح استان

۲

توضيح و توجيه اهميت موضوع

با توجه به مصارف بالاي ادارات و عدم پرداخت وجوه توسط شخص اكثراً چندان توجه اي به مبالغ و مصارف نمي شود لذا ضرورت دارد تا با مميزي و ارائه توصيه هاي لازمه و راهكارهاي مديريت مصرف بهينه برق نسبت به اصلاع مصارف اقدام نمود.

۳

دستگاه مرجع

شركت توزيع برق گلستان

۴

شاخص هاي اندازه گيري

- بازديد توسط مميز و بررسي سيستمهاي روشنايي و برودتي

- لوازم اندازه گيري

۵

تناوب گزارش دهي

پايان طرح ( تابستان)

۶

ملاحظات

 

۳- كاربرگ پيشنهاد موضوع هاي كليدي

رديف

عنوان

شرح

۱

موضوع كليدي

طرح مميزي از ۱۰.۰۰۰ واحد تجاري

۲

توضيح و توجيه اهميت موضوع

مشتركين تجاري با استفاده از لامپهاي پر مصرف و سيستمهاي سرمايشي نسبت به بهينه مصرف كردن بي توجه بوده كه با توجه به مميزي طي دو مرحله توصيه هاي لازم براي اعمال راهكارهاي مديريت مصرف به آنان ارائه شده است .

۳

دستگاه مرجع

شركت توزيع برق گلستان

۴

شاخص هاي اندازه گيري

- لوازم اندازه گيري

- بازديد حضوري

۵

تناوب گزارش دهي

پايان طرح ( تابستان)

۶

ملاحظات

 

۴- كاربرگ پيشنهاد موضوع هاي كليدي

رديف

عنوان

شرح

۱

موضوع كليدي

طرح مديريت مصرف در مدارس

۲

توضيح و توجيه اهميت موضوع

موضوع آموزش دانش آموزان از همه ابعاد و براي فرهنگ سازي مفيد و موثر بوده است وتاثير گذاري اين طرح در بهينه كردن مصرف برق در منازل نيز بسيار زياد بوده كه در مقطع دوم راهنمايي كليه مدارس سطح استان گلستان انجام گرديد .

۳

دستگاه مرجع

شركت توزيع برق گلستان

۴

شاخص هاي اندازه گيري

- ارزيابي طرح

- دريافت اشتراك دانش آموزان و گرفتن مصرف از لوازم اندازه گيري

- مقايسه دانش آموزان طرح با زمانهاي قبل از طرح

۵

تناوب گزارش دهي

پايان طرح ( پايان سال تحصيلي و بويژه پايان تابستان)

۶

ملاحظات

 

۵- كاربرگ پيشنهاد موضوع هاي كليدي

رديف

عنوان

شرح

۱

موضوع كليدي

طرح آموزش بانوان شاغل ادارات و بانوان خانه دار

۲

توضيح و توجيه اهميت موضوع

مديريت در منازل بعهده بانوان مي باشد و اين بانوان هستند كه مي توانند نحوه استفاده از لوازم برقي را تعيين نمايند كه اين طرح به بانوان شاغل ادارات و خانه دار آموزش استفاده از چگونگي لوازم را  ارائه داده است .

۳

دستگاه مرجع

شركت توزيع برق گلستان

۴

شاخص هاي اندازه گيري

- كاهش بار شركت

۵

تناوب گزارش دهي

پايان سال

۶

ملاحظات

 

۶- كاربرگ پيشنهاد موضوع هاي كليدي

رديف

عنوان

شرح

۱

موضوع كليدي

طرح آموزش بهورزان روستايي

۲

توضيح و توجيه اهميت موضوع

آموزش بهورزان روستايي و همكاري آنان در اطلاع رساني و آموزش روستائيان ميتواند بعنوان يك راهكار در اصلاح الگوي مصرف موثر باشد .

۳

دستگاه مرجع

شركت توزيع برق گلستان

۴

شاخص هاي اندازه گيري

- كاهش بار شركت

۵

تناوب گزارش دهي

پايان سال

۶

ملاحظات

 

۷- كاربرگ پيشنهاد موضوع هاي كليدي

رديف

عنوان

شرح

۱

موضوع كليدي

طرح آموزش فرمانداران و شهرداران

۲

توضيح و توجيه اهميت موضوع

فرمانداران بعنوان بلند مرتبه ترين مقام شهر مي تواند با داشتن آگاهي كامل نسبت به هدايت ساير ادارات كمك نمايد . شهرداران در كاهش مصارف روستايي پاركها و استفاده از لامپهاي LED  و سيستمي كردن روشنايي پاركها موثر باشند .

۳

دستگاه مرجع

شركت توزيع برق گلستان

۴

شاخص هاي اندازه گيري

-         تعيين درصد روشنايي معابر

-         لوازم اندازه گيري ادارات

-         كاهش بار شركت

۵

تناوب گزارش دهي

پايان سال

۶

ملاحظات

 

 

گردآورنده:خانم مقصودلو (مدیر دفتر مديريت مصرف)

تاریخ بروز رسانی: ۱۱-۰۲-۹۵


6.1.7.0
گروه دورانV6.1.7.0