شرکت توانیر جهت جلب مشارکت گروه های مختلف مشترکین اقدام به تهیه و تدوین طرح های تشویقی نموده است . که در صورت مشارکت در طرح های تشویقی ذیل از تخفیفات قابل توجهی برخوردار خواهند بود.

صنعتی:

مشارکت در طرح کاهش / قطع بار برنامه ریزی شده مشترکین دیماندی صنعتی

۱-طرح ذخیره عملیاتی:

در این طرح مشترکین صنعتی ۲۵۰ کیلووات و بالاتر دارای لوازم اندازه گیری قرائت از راه دور  با امضاء تفاهمنامه متعهد می گردند از ۲۰ خرداد ماه لغایت ۱۵ شهریور ماه در زمانهایی که شرکت توزیع نیروی برق با مشکل تامین برق مواجه می گردد با درخواست شرکت توزیع بار مصرفی خود را حداقل ۱۵% کاهش دهند. بدین منظور شرکت توزیع باید تا قبل از ساعت ۱۴ روز قبل از اجرای طرح درخواست کاهش بار را به مشترک ارسال نماید. و مشترک نیز در روز اجرای طرح حداقل ۱۵ % مصرف خود در آن روز را کاهش دهد.

۲-طرح کاهش / یا قطع بار با برنامه صنایع

 این طرح که شامل کلیه مشترکین صنعتی دیماندی دارای فهام کنتور قرائت از راه دور می باشد می توانند با اجرای طرح های ذیل از تخفیفاتی برخوردار گردند.

۱-۲-طرح جابجایی تعطیلی هفتگی

 در این طرح مشترک میتواند طی بازه زمانی ۱ تیر ماه ۳۱ مرداد ماه حداقل چهار هفته  ( بغیر از ایام تعطیلات رسمی ) تعطیلی هفتگی خود را از روز جمعه به یکی از روزهای میانی هفته شنبه الی پنج شنبه منتقل نماید.

۲-۲-طرح کاهش مصرف در ساعات اوج بار

 در این طرح مشترک میتواند طی بازه زمانی ۲۰ خرداد لغایت ۱۵ شهریور ماه بار مصرفی خود را حداقل یک روز ( بغیر از ایام تعطیلات رسمی )  در ساعات اوج بار ۱۲ الی ۱۶ حداقل ۱۰ درصد نسبت به ساعت اوج بار یک ماه قبل از اجرای بار کاهش دهند.

۳-۲-طرح تعطیلات و تعمیرات

 در این طرح مشترک میتواند حداقل پنج روز مستمر( بغیر از ایام تعطیلات رسمی )  با انتقال تعطیلات و تعمیرات سالیانه خود به بازه ۱ تیر ماه  لغایت ۳۱ مرداد ماه در این طرح مشارکت نماید و از تخفیفات ویژه ای برخوردار گردند.

بخش کشاورزی :

مشارکت درطرح کاهش / قطع بار برنامه ریزی شده مشترکین دیماندی کشاورزی ۳- الف

مشترکین کشاورزی با تعرفه ۳- الف( شامل چاه های آب کشاورزی ، پمپاژهای آب کشاورزی ،باغداری ها ، مرغداری ها ، دام داری ها و...) می توانند با عدم استفاده از برق بصورت کامل در جهت مشارکت در ساعات اوج مصرف ( ۱۲ الی ۱۶) طی بازه زمانی ۱۵ خرداد الی ۱۵ شهریور ماه  از تخفیفات ویژه ای برخوردار خواهند گردید . لازم به ذکر است حداکثر انرژی مصرف در این چهار ساعت طی یک دوره (۳۰ روز) ۳۰۰ کیلووات ساعت می باشد.

مشارکت در طرح کاهش / قطع بار برنامه ریزی شده مشترکین دیماندی کشاورزی ۳- ب و ج

مشترکین کشاورزی با تعرفه ۳- ب و ج ( شامل شالیکوبی ها ، سردخانه ها ، سدها و ...) می توانند با کاهش حداقل ۱۰ درصدی بار مصرفی خود در ساعات اوج مصرف ( ۱۲ الی ۱۶)  نسبت به میانگین چند ساعت میان باری ( ۷ الی ۱۱ ) طی بازه زمانی ۱۵ خرداد الی ۱۵ شهریور ماه  از تخفیفات ویژه ای برخوردار خواهند گردید .

بخش تجاری :

مشارکت در طرح کاهش / قطع بار برنامه ریزی شده مشترکین دیماندی تجاری

مشترکین تجاری (اصناف ،  مغازه ها ، پاساژها و... ) دارای انشعاب دیماندی بالای ۳۰ کیلووات ، با عقدتفاهم نامه و کاهش تنها ۱۰ درصد از بار مصرفی خودر را حداقل پنج روز مستمر ( بغیر از ایام تعطیلات رسمی ) در ساعات اوج بار( ۱۲ الی ۱۶ ) یا ( ۱۹ الی ۲۳ ) و یا نسبت به ساعات میانباری (۸ الی ۱۱) یا (۱۵ الی ۱۸) طی بازه زمانی  اول تیر لغایت ۳۱ مرداد ماه  امکان برخورداری از تخفیفات ویژه ای را خواهند داشت.

بخش اداری:

مشارکت در طرح کاهش / قطع بار برنامه ریزی شده مشترکین دیماندی اداری

در این طرح مشترکین اداری ( ادارات ، بانک ها ، موسسات و نهادهای دولتی) دیماندی بالای ۳۰ کیلووات طی بازه زمانی  اول تیر لغایت ۳۱ مرداد ماه  میتوانند بار مصرفی خود را حداقل پنج روز ( بغیر از ایام تعطیلات رسمی ) مستمر در ساعات اوج بار (۱۱ الی ۱۵) نسبت به ساعات میان باری ( ۹ الی ۱۱ صبح ) حداقل ۱۰ درصد کاهش دهند. امکان برخورداری از تخفیفات ویژه ای را خواهند داشت.

راهکار های کاهش مصرف مشترکین خانگی:

با توجه به اینکه بیش از ۵۰ درصد تعداد مشترکین در استان گلستان را مشترکین خانگی تشکیل داده است لذا رعایت نکات بسیار ساده و ابتدایی ذیل از سوی آنان کمک شایانی به مدیریت بار در این استان خواهد نمود

  • استفاده از پنکه و کولر به تناوب در ساعات اوج بار ( ۱۲ الی ۱۶ )
  • سرویس و شستشوی فیلتر سیستم های سرمایشی که تا ۲۰ درصد مصرف برق را کاهش خواهد داد
  • استفاده از سایبان برروی کولرها که باعث افزایش چشمگیر بهره وری سیستم های سرمایشی می گردد.
  • قراردادن درجه سرمایشی برروی درجه رفاه ( ۲۴ -۲۶ ) درجه
  • عدم استفاده از لوازم پرمصرف در ساعات اوج مصرف ۱۲ الی ۱۶ (همچون ماشین لباسشویی ، ظرفشویی سشوار ، ماکروفر و ...)
  • استفاده از ظرفیت کامل ماشین لباسشویی و ظرفشوئی و دیگر لوازم
  • گرد گیری لامپ های روشنایی
  • استفاده از نور طبیعی در طول روز و خاموش نمودن لامپ های اضافی
  • استفاده از لامپ های led فوق کم مصرف

 

 

گردآورنده:خانم مقصودلو (مدیر دفتر مديريت مصرف)

تاریخ بروز رسانی: ۲۱-۰۲-۹۸ 


6.1.7.0
گروه دورانV6.1.7.0