خلاصه عملکرد مدیریت مصرف

صنعتی:

اخذ ۲۶۸ فقره تفاهم نامه از مشترکین بزرگ صنعتی جهت کاهش مصرف در ساعت اوج بار ( ۱۳ الی ۱۷  ) که منجر به کاهش ۲۳.۲۲ مگاواتی در روز پیک کشور (۰۸-۰۵-۹۶) گردیده است.

اداری :

فعالیتهای صورت گرفته:

۱-تشکیل ستاد مدیریت مصرف استانی به ریاست معاون محترم امور عمرانی استانداری و ستاد مدیریت مصرف شهرستانی به ریاست فرماندران و اطلاع رسانی گسترده در سطح مشترکین اداری با توجه به تا ثیرگذاری بسیار زیاد این دسته از مشترکین

۲-اجرای طرح ساعت به وقت گلستان

۳-اخذ میثاقنامه کاهش مصرف برق در مشترکین اداری

۴-اجرای طرح پیام آوران مدیریت مصرف ( بسیج)

۵-اطلاع رسانی گسترده به عموم مردم از طریق صدا و سیما ، جراید ، نصب بنر، توزیع اقلام تبلیغاتی ، بروشور، تراکت و...

۶-اخذ ۴۵۶ تفاهمنامه همکاری با مشترکین اداری جهت کاهش مصرف در ساعات اوج بار ۱۱ الی ۱۵ که منجر به کاهش ۳.۳۳ مگاواتی در روز پیک کشور (۰۸-۰۵-۹۶ ) گردیده است.

۷-سرویس و شستشوی رایگان سیستم های سرمایشی ادارات توسط پیمانکار.

کشاورزی:

اخذ ۱۵۳۰ فقره تفاهم نامه کشاورزی جهت کاهش مصرف در ساعت اوج بار( ۱۳ الی ۱۷ )  که منجر به صرفه جویی ۲۷.۹۶ مگاواتی در روز پیک کشور (۰۸-۰۵-۹۶ ) گردیده است.

تجاری:

فعالیتهای صورت گرفته :

  • بازدید بیش از ۲۰۰۰۰ مشترک تجاری با هدف جمع آوری لامپهای پرمصرف و ارائه نکات مدیریت مصرف برق
  • انعقاد ۲۹۲ تفاهمنامه همکاری با مشترکین تجاری جهت کاهش مصرف در ساعات اوج بار( ۱۹ الی ۲۳) که منجر به کاهش ۱.۴۵ مگاوات در روز پیک کشور (۰۸-۰۵-۹۶) گردیده است.

 

گردآورنده:خانم مقصودلو (مدیر دفتر مديريت مصرف)

تاریخ بروز رسانی: ۱۵-۱۱-۹۶


6.1.7.0
گروه دورانV6.1.7.0